You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

חברת פרי ישראל רואה בלקוחותיה שותף מלא להצלחה

לקוחות מרוצים הינה מטרתנו העיקרית

אנו תומכים בלקוחותינו במתן שירות בעל ערך מוסף שיוביל לעבודה קלה, בטוחה ומהירה יותר באתריי הבנייה.
החברה מספקת מכלול פתרונות החל מייעוץ מקצועי ליזמים, מתכננים וקבלנים וכלה בתכנון, הספקה וליווי טכני של מערכות תבניות ותמיכות למגוון פרויקטים.

חתירה למצוינות

אנו חותרים למצוינות ומתחייבים למקצועיות בכל תחומי עיסוק החברה. מהנדסי החברה בישראל עובדים בשיתוף פעולה מלא עם המחלקה ההנדסית בפרי העולמית, מפתחים ומספקים את הידע שנצבר בחברה, הבא לידי ביטוי במתן שירות ללקוח תוך מציאת הפתרון הכלכלי, הבטוח והמתאים ביותר לדרישות אתרי הבנייה בישראל.

"צוות פרי הבינלאומית בעל מומחיות מרובה בפיתוח טכנולוגית מערכות התבניות והפיגומים. בהבנה של צורכי השוק המקומי אנו תמיד מוצאים את המערכת המתאימה ביותר לכל משימה לפי דרישות האתר - תוך חשיבה מתמדת על האיזון בין עלויות ציוד ועלויות עבודה." 

שקיפות ואמינות

חברת פרי מכבדת כל אדם, נוהגת בהגינות ובשקיפות עם לקוחותיה ועובדיה.
הצלחתנו נובעת מהביצועים הטובים של עובדינו. זו תוצאה של מוטיבציה גבוהה, יכולות ורוח הצוות הכלל עולמית של עובדי החברה כמו גם פתיחות ואמון תוך מתן כבוד הדדי במגעים בין הלקוחות, העובדים וכל מי שיש לו קשר איתנו.

" פתיחות ואמון ביחסי גומלין, הכרה בתועלת ללקוחותינו כמנוף להצלחה, התאמה לשינויים ושאיפה להגדלת הביצועים והיעילות - אנו בפרי מטמיעים ערכים אלו מידי יום."

 

איכות וליווי שוטף

אנחנו שם בשביל לקוחותינו - עם מערכות תבניות ופיגומים יעילות, בטיחותיות ובאיכות הגבוהה ביותר מחד ומתן הפתרון הנכון לכל פרויקט וליווי מלא בכל שלבי הפרויקט מאידך.

"השירות שלנו מתחיל הרבה לפני תחילת העבודה בשטח ומסתיים הרבה לאחר סיום הפרויקט."