You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

גשר 301 - מחלף געש-שפיים, ת.ע.ן עבודות עפר

נתוני פרויקט

מיקום: געש - שפיים, ישראל

​נתיבי איילון מהווים ציר תנועה ראשי של תל אביב. הארכת נתיבי איילון וחיבורם לכביש מס' 2 לכיוון צפון כללה בניית גשר באורך 450 מ' במחלף געש-שפיים מעל מסילת הרכבת.

 

 

 

 

 

דרישות הפרויקט

הפרוייקט דרש 115 מטר אורך של מגדלי תמיכה הכוללים תבניות ליציקת הגשר ב-4 מחזורי יציקה.
שינוע מערכות בין מחזורי היציקה בקלות, בבטיחות ובמהירות.

לקוח

קבלן - ת.ע.ן עבודות עפר בע"מ

יתרונות ללקוח

הקמה מהירה של מגדלי פרי אפ כתוצאה מרכיבית קלים.

מערכת פרי אפ בעלת יציבות אופקית

יחידות הנפה של תבניות מרחביות סייעו לעבודה מדויקת, בטוחה ומהירה.

העברת מגדלי פרי אפ ומערכת התבניות כיחידה אחת חסכו בעלויות כח עבודה וזמן.

אי צורך בשימוש בברגי מתיחה סייע לעבודה יעילה קלה עקב ריבוי במוטות פלדה וכבלים לחיזוק הבטון.

תכנון, תמיכה רציפה והדרכת סופרוויזרים לכל אורך הפרויקט.

פרי-אפ וואריו-קיט
רם נחשון
מנהל הפרויקט

בניית גשר מעלה אתגרים רבי לאורך הדרך.
חברת פרי היתה השותפה המתאימה ביותר להתמודד עם פרויקט זה, תוך התמקדות בדרישות שלנו עם תכנון ורעיונות הנדסיים חדשניים,  תמיכה באתר וציוד מעולה: מערכת פרי אפ PERI UP כמגדל תמיכה עצמאי ומערכת הואריוקיט VARIOKIT כיחידות תבניות חזקות. 

 

פתרונות פרי

יחידות הנפה של תבניות מרחביות בגודל של 3.0X8.0 מטר נבנו על ידי שימוש במערכת הואריוקיט (VARIOKIT). היחידות סופגות את לחץ הבטון ללא צורך בברגיי מתיחה.
מגדלי פרי-אפ (PERI UP) מוקמו באתר ועליהם הונחו יחידות הואריו כיחידת הנפה אחת להנפת מנוף אחת - קל, בטוח ומהיר.
לאחר היציקה, יחידת התבניות מחוברת לגשר ומגדלי פרי-אפ מועברים כיחידה אחת למחזור היציקה הבא. באותו אופן מועברת מערכת הואריוקיט למחזור היציקה הבא.