You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

גשר האצל, טר ארמה

נתוני פרויקט

מיקום: בני ברק, ישראל

גשר יצוק ודרוך באתר בגיאומטריה משתנה ומחולק לשני שלבים מרכזיים.
שלב א'- יציקת מרכז הגשר והכיכר
שלב ב'- יציקת זרוע ימין ושמאל של הגשר

 

דרישות הפרויקט

הפרוייקט דרש מתן פתרון ליציקת מיסעת הגשר על פני שטח רב ובגובה 6 מ', תוך יכולת נשיאה של שילוב הכוחות האנכיים והאופקיים במערכת.
בנוסף, הגשר דרוך ולכן עלתה דרישה למתן משטח דריכה.

לקוח

קבלן מבצע - טר ארמה בע"מ

יתרונות ללקוח

    •  
  • קבלת כמות גדולה של ציוד ליציקת הגשר (5000 מ"ר של מערכת טפסות, כ- 750 טון)
  • מערכת המסוגלת לקבל כוחות אופקיים כמסבך- ללא צורך בעיגון מערכת המגדלים לקרקע ע"י מוטות מתיחה/ רגלי תמיכה.
  • עבודה עם מערכת בטוחה, קלה ומהירה להרכבה ובעלת תשומות עבודה גבוהות. ניתנת לשינוע כאלמנטים מורכבים ע"י מנוף וגלגלים.
  • שירותי תכנון הנדסי התואם את ת"י 904 לטפסות – הנפקת דוחות חישוב הנדסיים בהתאם.
  • ליווי הנדסי שוטף לכל אורך חיי הפרויקט ע"י גורמים מקצועיים של חברת פרי
  • עבודה עם חברת פרי ישראל – חברה וותיקה, מנוסה ובעלת יכולות לוגיסטיות והנדסיות מעולות.

פתרונות פרי

  • מגדלי תמיכה מסוג PERI UP ליציקת מיסעה בעובי 125 ס"מ, בשטח 5,000 מ"ר ובגובה 6 מטר.
  • מערכת טפסות המורכבת מקורות ראשיות מאלומיניום (בעלות תסבולת גבוהה) וקורות משניות מעץ + לביד.

 

קרדיט לצלם: רמי חכם