You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

היכל הזכרון הלאומי - הר הרצל ירושלים, גרין מבנים

נתוני פרויקט

מיקום: ירושלים, ישראל

היכל הזיכרון הלאומי בהר הרצל הוא מיזם של משרד הבטחון להנצחת זכרם של כל חללי מערכות ישראל.
אולם הנצחה מרכזי בצורת פעמון המוקף בקיר שמות מעגלי.
ההיכל יכלול עיצוב אלמנט של אש תמיד ואחר להנחת זרים וכלפי חוץ יראה כצורת לפיד.
הבנייה עתידה להסתיים בשנת 2017 לקראת יום העצמאות ה-69 למדינת ישראל.  

דרישות הפרויקט

מבנה אליפטי הכולל קירות בטון בהיקף המבנה ובגובה של 12 מטרים.
רמפות בהיקף המבנה ב- 4 מפלסים.
קירות בטון אדריכלי בצורת האות  S ובגובה של 6 מטרים.
תקרות גם כן מבטון אדריכלי.

לקוח

יזם: משרד הביטחון
קבלן מבצע: גרין מבנים
קונסטרוקטור: שטיינברג חיים ויחיאל מהנדסים

תכנון: קימל אשכולות אדריכלים בע"מ

יתרונות ללקוח

השגת פני שטח באיכות גבוהה מאד.
תכנון מוקפד ויעיל שחסך בזמן הביצוע.

פתרונות פרי

מערכת מגדלי פרי אפ PERI UP וקורות מולטיפלקס MULTIFLEX – מערכת ליציקת תקרה משופעת בגובה משתנה ברמפות ובגג המרחבים.
מערכות ואריו VARIO וראונדפלקס RUNDFLEX – ליציקת קירות מעוגלים מבטון אדריכלי
מערכת דומינו DOMINO– ליציקת קירות ישרים בתוך המבנה.
מערכת חד צדדית SB-L – ליציקת קירות היקף המבנה כנגד דיפון.