You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

ישיבת ויז'ניץ בני ברק, הר כביר

נתוני פרויקט

מיקום: בני ברק, ישראל

המבנה המרכזי של ישיבת ויז'ניץ.
אולם תפילה מרכזי בשטח של כ-1,600 מ"ר בעל חלל של כ-17.5 מ'.
בהיקף האולם ישנם מפלסים עבור עזרת נשים בגובה 8.0+, 11.50+, 15.00+ מ'.
המבנה כולל 4 אזורי גרעינים מרכזיים שבהם חדרי מדרגות וחדרים טכניים.
כמו כן, המבנה כולל 2 קומות מרתף גבוהות שבהן מחסנים ומטבחים.

 

דרישות הפרויקט

  • הקמת במת עבודה בגובה 15.30 מ' על פני שטח של 1,500 מ"ר, לטובת הרכבת תקרת גבס לאולם התפילה המרכזי של הישיבה.
  • אפשרות עבודה על חזיתות הגלריות שבהיקף אולם התפילה במפלסים בגבהים של 8.0+, 11.50+, 15.00+, על פני שטח של כ- 2,400 מ"ר, תוך מעבר בטוח בין המפלסים השונים.

לקוח

קבלן מבצע: הר כביר בע"מ

יתרונות ללקוח

  • הרכבת כל מגדלי התמיכה והפיגום ההיקפי ארכה 5 ימי עבודה בלבד ע"י צוות של 6 פועלים. זאת הודות לעבודה בהתאם לתכנון המפורט ולתוכניות ההרכבה לגושי המגדלים ולפיגום ההיקפי.
  • הרכבת מגדלי התמיכה והפיגום התבצעה בצורה בטוחה בסיוע במת עבודה שניתן היה לשנע בין המגדלים והפיגום.

פתרונות פרי

  • עבור במת העבודה תוכננו גושי מגדלים על פני שטח של 6.0 * 6.0 מ', ממערכת מגדלים מסוג פרי אפ, המורכבים מ-4 מגדלים במידות 1.5 * 1.5 מ' ומחוברים בינהם בקורות קישור באורך 3.0 מ'.
  • עבור העבודה על חזיתות הגלריות תוכנן פיגום מסוג פרי אפ איזי ברוחב 70 ס"מ ולגובה 15.30 מ', לכיסוי שטח של כ-2,400 מ"ר על פני 4 חזיתות שונות.
  • חיבור פיגום פרי אפ איזי, שהורכב בהיקף אולם התפילה המרכזי למגדלי התמיכה פרי אפ שהורכבו בחלל המרכזי של האולם, באמצעות קורות קישור סטנדרטיות של מערכת הפרי אפ וללא צורך בצינורות קשירה ובקופלינגים.
  • קירוי מגדלי התמיכה והפיגום ההיקפי בקורות ראשיות ומשניות מסוג VT20 ועל גביהן לביד בעובי 21 מ"מ מסוג PERI Q PLEX לכיסוי מלא של כל במת העבודה (1,500 מ"ר).

 

 

צילום תמונות: צילום חכם - רמי חכם