You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

תאומי רובינשטיין בביצוע ב.ס.ט ייזום ובנייה

נתוני פרויקט

מיקום: תל אביב, ישראל

2 מגדלי משרדים בני 33 קומות כ"א, הכוללים לובי כניסה בגובה של ארבע קומות על גבי חמש קומות חניונים תת קרקעיים.
הפרויקט ממוקם ברחוב יצחק שדה בקרבת תחנת קרליבך של הרכבת הקלה.

דרישות הפרויקט

  • ביצוע מהיר ומדויק הכולל בטיחות בשימוש בכל מערכות התבניות בלוחות זמנים צפופים מאד.
  • סגירת קומת העבודה באופן הרמטי על מנת לייצר תפוקות עבודה גבוהות לפועלים, ללא חשש לעבודה בקומות הגבוהות.

לקוח

קבלן מבצע: ב.ס.ט ייזום ובנייה בע"מ

יתרונות ללקוח

  • יציקת קירות הגרעינים ב-2 מחזורי יציקה אפשרה מעבר של התבניות החיצוניות ממחזור אחד לשני ללא צורך בהורדת התבניות מחוץ לקומת העבודה.
  •  just in time אספקת מערכות וציוד לכל בניין בהתאם לקצב ההתקדמות ולפי דרישת האתר.

פתרונות פרי

  • יציקת קירות הגרעינים באמצעות תבניות ואריו ופלטפורמות פנימיות בפירי מעליות ובחדרי המדרגות.
  • יציקת התקרות באמצעות מערכת סקיידק על גבי רגלי תמיכה בודדות, המאפשרות פירוק מוקדם ומהיר של הציוד ודילוגו למחזור הבא.

 

 

 

צילום תמונות: צילום חכם - רמי חכם