You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

פרי – חברה משפחתית עם מודעות עמוקה לזהותה.

חברת פרי הופכת את הבנייה ליעלה יותר, בטוחה יותר ומהירה יותר. מתן שירות מעולה ללקוחותינו הינו הכוח המניע אותנו בעבודתנו היומיומית. כחברה משפחתית מתקדמת ובעלת תרבות ארגונית מיוחדת, אנו החברה המובילה בשוק מערכות התבניות והפגומים.

אנו גאים בכך. התרבות הארגונית הייחודית לנו היא המקור להצלחתנו המסחרית.

ההצלחה מתאפשרת בזכות העובדים המסורים העושים עבודתם בצורה יוצאת דופן. דבר זה מתבסס על ערכים של פתיחות ואמון תוך מתן כבוד הדדי.

אנו שואפים לגידול רווחי בכל העולם. מטרתנו הינה להצלחה מסחרית. שיתוף ברעיונות ובגישות מחזקים את ערכי היסוד על פיהם ייסדו ארתור וקריסטי שוורר את החברה בשנת 1969.

במרוצת השנים זה התפתח והפך לזהותה הארגונית של חברת פרי. משפחת שוורר, הדירקטוריון וצוות המנהלים מצפים לחלוק זאת אתכם.

ההצלחה אינה מובנית מאליה ומידי יום יש להרוויחה מחדש. הערכים שלנו, גורמי ההצלחה שלנו והאסטרטגיה הברורה שלנו בונים את יסודות החברה ומשמשים כהכוונה בכתיבת סיפור ההצלחה של פרי.

למה אנו שואפים: החזון שלנו

אנו שואפים להיות השותף המוביל בכל היישומים של תבניות ופיגומים ברחבי העולם.
 

מה אנו מייצגים: הייעוד שלנו

אנו הופכים את הבנייה ליעילה יותר, בטוחה יותר ומהירה יותר.
מתן שירות מעולה ללקוחותינו – זהו הכח המניע אותנו מידי יום.

במה אנו מאמינים: הערכים שלנו

הצלחתה של פרי מבוססת על ערכים חזקים. היתה זו הרוח היזמית של ארתור שורר ועמיתיו לעבודה שסייעה בהשגת החוזים הראשונים. אמינות צוות פרי היא שהצדיקה את האמון שלקוחותינו הראשונים נתנו בנו וסייעה לנו בהשגת החוזים הבאים. פתיחותם המחשבתית של העובדים היא שסייעה בלמידה הדדית ובצמיחה בינלאומית. תשוקה לעשייה היא הגורמת לנו לשאוף למציאת הפתרונות הכלכליים, הבטוחים והמתאימים ביותר, לכל אורך הפרויקט.

ערכים אלו ינחו אותנו גם בפעילותנו העתידית. עבורנו זוהי חובתנו ומשהו שקרוב לליבנו. כל עובדי החברה תורמים להצלחתה המסחרית של פרי ביישום ערכים אלו ביום-יום, נתינת  דוגמא והטמעתם בעובדים החדשים.

כל ערך מלווה ב-4 מונחים המתארים אותו. הם מפרטים את כוונתנו ומתארים את גישתנו ביחסי הגומלין היום-יומיים בפרי.

יוזמה

נסיון מעשי
תעוזה
מונחה הצלחה
אחריות

אמינות

ישירות
התמדה
מקוריות
הגינות

פתיחות מחשבתית

אדיבות
סקרנות
כבוד לזולת
גמישות

תשוקה לעשיה

שאפתנות
מסירות
יצירתיות
ביצוע העבודה כהלכה

מה מניע אותנו: גורמי ההצלחה

גורמי ההצלחה הינם הכוח המחזק והמאפשר לנו להתמודד עם התחרות העולמית. אנו צריכים לעבד אותם כל יום מחדש. הלקוח נשאר מוקד תשומת לבנו, וזה כולל גם את הלקוחות שעדיין לא השגנו. אנו רוצים להיות מובילי חדשנות עבור לקוחותינו.

היותנו חברה משפחתית מאפשר לנו את העצמאות בקבלת החלטות ארוכות טווח ולשמר את הרוח הייחודית של פרי. אנו צריכים גידול ברווחיות ויציבות כלכלית על מנת שנוכל לבצע השקעות ארוכות טווח, דבר המכתיב לנו התנהלות כלכלית ויעילה כאחד.

האמון שאנו מקבלים מלקוחותינו מחייב אותנו במתן האיכות הגבוהה ביותר. זה מתייחס הן למוצרינו והן לנוהלי העבודה לפיהם אנו פועלים. רוח הצוות הינה המפתח לכך – בהווה ובעתיד.

קרבה ללקוח

מומחיות בפתרון בעיות
התמקדות בלקוח
אוריינטציה בינלאומית
נוכחות מקומית

כח של חדשנות

הבנת צרכי הלקוח
מומחיות מקצועית
מערכות מוצלחות
קביעת מגמות

חברה משפחתית

אוריינטציה ארוכת טווח
יציבות פיננסית
עצמאות
לבביות

איכות גבוהה ביותר

עובדים יוצאים מן הכלל
רוח צוות
תהליכים יעילים
מוצרים מצוינים