You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

ניקוי וחידוש

תחזוקה מקצועית לאיכות גבוהה של המוצר.
ניקוי וחידוש המוצרים מבטיחים שמירה על המוצרים לפי תקני האיכות המוגדרים ע"י פרי העולמית.
תיקון הפנלים מפגמי הבטון והבטחת שימוש חוזר ובטוח.
בהתאם לצורך מתבצע חידוש כללי הכולל ציפוי אבקתי

סקירה כללית

פעולות תחזוקה מקצועיות לכל המערכות מחויבות בעקבות השימוש בציוד באתרי הבנייה.

כח אדם מיומן ומקצועי מבצע פעולות תיקון וניקוי של הציוד המוחזר מהלקוח ובשילוב טכנולוגיות מתקדמות, מבטיחים איכות גבוהה ומלאי תקין לאורך זמן.