You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

מערכות בהתאמה אישית

סקירה כללית

מוצרי פרי בהתאמה אישית עבור כל גיאומטריה ובהתאם לדרישות הפרויקט. החל מתכנון פשוט ועד למערכות תלת מימד לשימוש חד פעמי. כל המוצרים המותאמים אישית מתוכננים באיכות מוקפדת ובהתאם למספר השימושים הנדרשים.

הרכבה מושלמת
עבור רכיב נפרד או צורות מבניות.

עם איכות גבוהה
מוצא לפועל על ידי צוות מיומן ובעל ידע מקצועי בבנייה טרומית ובשימוש בטכנולוגיה המתקדמת ביותר.

הספקה Just-in-time
הספקה בהתאם להתקדמות תהליך הבנייה.