You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

תמיכה באתר הבנייה

סקירה כללית

צוות פרי מעניק הדרכה מקצועית וליווי באתר הבנייה של סופרוויזרים המבטיחים שימוש נכון ויעיל של מערכות פרי השונות, בכל שלבי הפרויקט.
במידת הצורך, מנהל פרויקט יגיע לאתר ובשיתוף פעולה עם מנהל הפרויקט ייבחנו את התקדמות הבניה מול ההזמנה הקיימת ויבצעו את ההתאמות הנדרשות בהזמנה לתהליך הבנייה בפועל. בצורה זו מייעל מנהל הפרויקט מטעמנו את דרישות הציוד והעלויות לאורך תהליך הבנייה.

תדרוך בשטח על ידי סופרוויזרים.

ביצוע יעיל וכדאי של הבנייה המסתייע בליווי של מנהל פרויקט פרי באתר.

אפשרות בקרה רציפה על המוצרים, זמנים ועלויות.

שקיפות ותכנון אמין.