You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

שירותים לוגיסטיים

סקירה כללית

מרכז לוגיסטי גדול המאפשר הספקת ציוד רציפה הן להשכרה והן למכירה.
ניהול נכון ויעיל של שטחי האחסון עבור ציוד מערכות התבניות והפיגומים.
תכנון תפעולי אופטימלי מאפשר זמינות מלאי עבור לקוחותינו ובכך מסייע להתקדמות הפרויקט.

מחלקת לוגיסטיקה מקצועית ויעילה המספקת את הציוד בזמן, בהתאם לצורכי הפרויקט.
תמיכה מירבית לביצוע התוכניות החל מהתחלת הבניה ועד להחזרת הציוד.
תמיכה בשטח של סוופרוויזרים ומנהלי הפרויקטים מייעלת את נצילות מערכות פרי.
שירות תיקון מקצועי ומהיר להחזרת הציוד למלאי וזמינותו לפרויקט נוסף.