You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

שירות הנדסי וליווי טכני

תכנון, ייעוץ ומציאת פתרונות, התואמים לדרישות הלקוח, ממהנדסי החברה המומחים בתבניות ופיגומים.
תכנון התבניות עבור המנהרה לקח בחשבון אי הפרעה לתנועה באתר: רגלי תמיכה מאסיביות ומערכת ואריו-קיט העבירו את המשא לקורות היסודות
לשיפוץ תקרת זכוכית, מהנדסי חברת פרי תכננו פלטפורמת עבודה באורך 64 מ' ובגובה של 23 מ'. גג הגנה מעל התקרה אפשר לעבוד בכל תנאי מזג האויר.
לעמוד זה בגובה 90 מ', מהנדסי פרי תכננו פתרון של מערכת מטפסת עם גישה טכנולוגית ומבנה מעלית.

סקירה כללית

פתרונות תבניות ופיגומים ממקור אחד
ייעוץ, תכנון אינדיבידואלי ומתן פתרונות של מהנדסי החברה המומחים בתחום התבניות והפיגומים כבר משלב ראשון.
תוכניות מפורטות ורשימת חלקים מלאה מקלות על תהליך ההכנה וודאות העלות.
תוכניות ההרכבה המפורטות תומכות בהקמה נכונה באתר הבנייה.

פתרונות נכונים
מחלקות מהנדסים מוערכות ומקצועיות בפרי ישראל ובגרמניה עובדות במשותף במציאת פתרונות ייחודיים וכדאיים כלכלית.
שיתוף פעולה הדוק עם הלקוח במהלך כל שלבי התכנון והביצוע ובפתרון משימות נוספות במהלך הפרויקט.

איש קשר
תמיכה וייעוץ טכני ממהנדס פרי לכל אורך הפרויקט ובמידת הצורך גם באתר הבנייה.