You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

יוסי בן יועזר - מערכת תבניות דוּאוֹ, י.ב יובל בינוי והנדסה

נתוני פרויקט

מיקום: ירושלים, ישראל

במסגרת החלטת עירית ירושלים, הוגדר רחוב יוסי בן יועזר כחלק מפרויקט התחדשות עירונית.
כחלק מתהליך פינוי בינוי נבנה בניין בן 7 קומות הכולל חניה אוטומטית לרכבים.
 

דרישות הפרויקט

מערכת תבניות מודולריות ליציקת קירות ותקרה ללא שימוש בעגורן.

לקוח

קבלן מבצע: י.ב יובל בינוי והנדסה בע"מ

יתרונות ללקוח

מערכת תבניות דואו מאפשרת עבודה ידנית ללא צורך בשימוש בעגורן.
מערכת אחת מתאימה לאלמנטים אנכיים ואופקיים, דבר המקטין את עלויות התבניות ועלויות השינוע ומאפשר את ניצולה היעיל בשלבי הביצוע השונים באתר הבנייה.
הרכבת הפנלים קלה ואינטואיטיבית.
הרכבת התקרה בשיטה קלה, בטוחה ומהירה.

פתרונות פרי

מערכת תבניות דוּאוֹ ליציקת אלמנטים אנכיים ואופקיים. תבניות קלות לעבודה ידנית.

מערכות פרי בשימוש