You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

מאגר מים בפארק הגורן אלקנה; טבריה ש.ח בנין פתוח וצנרת

נתוני פרויקט

מיקום: אלקנה, ישראל

מאגר מים עגול בקוטר של 37.5 מ' ובגובה של כ-10 מ'. עובי קיר 33 ס"מ. קירות המאגר גרוכים באמצעות כבלי דריכה ועוגנים.

דרישות הפרויקט

  • יציקת קירות המאגר בהיקף מלא ב-2 מחזורי יציקה בגובה.
  • בהיקף מאגר המים משולבים 6 עמודי דריכה בעובי של 58 ס"מ, שיש לצקת אותם יחד עם קירות המאגר.

לקוח

קבלן מבצע: טבריה ש.ח בנין פיתוח וצנרת בע"מ

יתרונות ללקוח

  • תבניות מודולריות חזקות המאפשרות יציקה בגובה 6.0 מ' בפעם אחת ללא צורך בחיזוקים. בשלב השני יציקת 4.0 מ' נוספים ע"ג היציקה הקיימת.
  • אספקה של כ-1,400 מ"ר תבניות בפעימות על פי התקדמות הביצוע באתר.
  • ליווי והדרכה בכל שלבי הפרויקט.

פתרונות פרי

  • תבניות מודולריות מסוג דומינו ליציקת קירות, בשילוב פילרים טרפזיים המאפשרים הקשתת התבניות לקבלת מערכת תבניות מעוגלת.
  • עיבוי הקירות באזורי עמודי הדריכה התאשפר באמצעות השימוש במערכת תבניות מודולריות.

 

 

צילום תמונות: צילום חכם - רמי חכם