You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

מעלית איילנד בנתניה, בביצוע ג.רעם

נתוני פרויקט

מיקום: נתניה, ישראל

המעלית ממוקמת בטיילת בנתניה בקרבת מלון איילנד והיא באה לגשר על הפרש הגובה של 33 מ' שבין טיילת המצוק לשפת הים. 

דרישות הפרויקט

  • מערכת תבניות ייחודית ליציקת קירות עם גיאומטריה משתנה ומעוגלת.
  • רמת בטיחות גבוהה ועבודה בלוחות זמנים צפופים.

לקוח

קבלן מבצע: ג.רעם בנייה בע"מ

יתרונות ללקוח

  • מערכת הואריו מאפשרת יציקת בטון באיכות גבוהה.
  • מערכת הואריו קלה להקמה ובכך מזרזת את קצב התקדמות הפרויקט.
  • פלטפורמות מטפסות מסוג CB240 ו-RCS מסייעות ברמת הבטיחות הגבוהה לעובדי האתק.

פתרונות פרי

  • מערכת תבניות מסוג ואריו ראונד לגובה 3 מ' המשלבת יציקת קירות מעוגלים וישרים בו זמנית.
  • פלטפורמה חיצונית מטפסת מסוג CB240 ופלטפורמה מטפסת לפיר המעלית מסוג RCS.

 

 

 

 

צילום תמונות: צילום חכם - רמי חכם