You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

מגדל בראשית; בביצוע אלקטרה בניה

נתוני פרויקט

מיקום: תל אביב, ישראל

 • מגדל מגורים בן 40 קומות.
 • קומות משתנות ואינן חוזרות על עצמן.
 • חדרי המדרגות וגרעין המבנה אינם מלבניים.
 • קורה היקפית בולטת מבטון המקיפה את הקומה.

דרישות הפרויקט

 • תבניות מיוחדות לביצוע חדרי המדרגות וגרעין המבנה.
 • פתרונות עבור גיאומטריית המבנה המאתגרת.
 • מערכות שאינן מצריכות שימוש בעגורן.

לקוח

קבלן מבצע: אלקטרה בנייה

יתרונות ללקוח

 • מתן פתרונות מיוחדים לחדרי המדרגות, גרעין המבנה וגאומטריית הבניין המאתגרת.
 • מערכות מסדרת RCS המטפסות מקומה לקומה באמצעים הידראוליים ללא שימוש בעגורן.
 • ליווי מלא במהלך כל שלבי הפרויקט.
 • חברת אלקטרה בנייה בחרה בחברת פרי הנדסת תבניות כספק התבניות בפרויקט, בהסתמך על שיתוף הפעולה פורה בין החברות בפרויקטים קודמים.

פתרונות פרי

 • מערכת של פנלי הגנה היקפית מסוג RCS-P לחזיתות הפתוחות, מתוכם 6 פנלים מעוגלים לפי גאומטריית הבניין.
 • פלטפורמות מטפסות חיצוניות מסוג RCS-C עבור הקירות החיצוניים של הגרעין ושל הממ"דים.
 • מתקן מטפס RCS-I עבור תבניות פנימיות של הממ"דים.
 • כל המערכות מסדרת RCS מטפסות באמצעים הידראולים מקומה לקומה ללא שימוש בעגורן.
 • תבניות VARIO ליציקת קירות הבניין החוזרים על עצמם לכל הקומות.
 • תבניות מודולריות מסוג DOMINO ליציקת הקירות שאינם חזרתיים.
 • יציקת תקרה בשילוב של שתי מערכות: מערכת מודולרית SKYDECK ומערכת GRIDFLEX.

 

 

צילום תמונות: צילום חכם - רמי חכם