You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

בניין הרברט סמואל 10, תל אביב, אלקטרה בניה

נתוני פרויקט

מיקום: תל אביב, ישראל

בניין המתנשא לגובה של כ-80 מטרים מעל שפת הים, על חוף ימה של תל אביב-יפו.
המגדל כולל 21 קומות ובנוסף מבנה אנקס של דירות דופלקסים ושלושה מרתפי חניה.
במגדל 3 מעליות ובמבנה האנקס 7 מעליות.
שטח כל קומה 520 מ"ר וסה"כ שטח הפרויקט 21,000 מ"ר.

דרישות הפרויקט

יציקת קירות גרעין ותקרות בגיאומטריה מורכבת.
שימת דגש על הגנת הפועלים בעבודה על תקרות וקורות בהיקף, כמו גם חשיבה על סביבת העבודה העורבנית.

 

לקוח

קבלן מבצע: אלקטרה בניה בע"מ

פתרונות פרי

תבניות ואריו VARIO על גבי פלטפורמות לקירות הגרעין.
מערכת סקיידק SKYDECK לתקרה הטיפוסית.
פלטפורמות עבודה מטפסות מסוג CB 240 עבור קירות חוץ.
מערכת הגנה היקפית RCS-P סיפקה הגנה לפועלים שעבדו על התקרות והקורות בהיקף כמו גם הגנה על סביבת האתר בהקטנת סיכון נפילת חומרים למטה. המערכת מייעלת את ההתקדמות בביצוע חיפוי הבניין.