You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

לגעת בים נתניה, צוות ברקוביץ

נתוני פרויקט

מיקום: נתניה, ישראל

2 בנייני מגורים בני 15 קומות כל אחד המחוברים ביניהם החל מקומה 13 באמצעות 3 תקרות יצוקות על גבי חניון משותף בין 3 קומות.
שטח קומת חניון כ 1,500 מ"ר
שטח קומת מגורים בכל בניין כ 400 מ"ר
שטח כללי כ 16,000 מ"ר
השלד הינו גרעין בטון מרכזי וקירות היקפיים מבטון.

דרישות הפרויקט

לוח זמנים צפוף חייב מציאת פתרונות קלים, בטוחים ומהירים.
יציקת גרעין מרכזי וקירות היקפיים מבטון כמו גם תמיכת גשר בגובה של 43.0 מטר המחבר בין 2 ביניינים החל מהקומה ה-13.
שימוש בפלטפורמות עבודה חיצוניות עבור שני הבנינים.

לקוח

יזם וקבלן מבצע: צוות שלמה ברקוביץ'

יתרונות ללקוח

עבודה קלה, בטוחה ומהירה.

פתרונות פרי

תבניות דומינו DOMINO לגרעין ולקיר היקפי.
מערכת סקיידק SKYDECK ליציקת תקרות מקשיות.
מערכת שולחנות ואריודק VARIODECK ליציקת התקרות בחזית המרפסות.
פלטפורמות פנימיות SP בפירי המעליות וחדרי המדרגות.
פלטפורמות עבודה מתקפלות FB180 חיצונית תלויות ע"ג קירות הבניין.
מגדלי תמיכה פרי אפ PERI UP בגובה 43.0 מטר לתמיכת הגשר המחבר בין 2 הבניינים.
מגדלי תמיכה מולטיפרופ MULTIPROP ליציקת תקרות גבוהות.