You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

מגדל ירון מילר ראשון לציון, חברת עץ השקד הנדסה

נתוני פרויקט

מיקום: ראשון לציון, ישראל

מבנה משרדים, באזור התעשייה המערבי בראשל"צ, הכולל 11 קומות, קומת מסחר וחניון תת קרקעי.

דרישות הפרויקט

  • שלד הבניין מורכב מגרעין בטון יצוק באתר, תקרת לוח"דים וקורות השענה יצוקות באתר בהיקף המבנה.
  • עבודה בטוחה בחזיתות פתוחות וקצב עבודה מהיר.

לקוח

קבלן מבצע: עץ השקד הנדסה

יתרונות ללקוח

  • שימוש בשולחנות ליציקת קורה היקפית בקומה אפשר רמת בטיחות גבוהה כמו גם ביצוע מהיר.
  • גרעין המקדים את התקרות מאפשר עבודה במקביל על קירות הגרעין ועל התקרות ללא תלות ביניהם.

פתרונות פרי

  • יציקת קירות גרעין ב-2 מחזורי יציקה באמצעות תבניות ואריו על גבי פלטפורמות עבודה שאפשרו טיפוס עם הגרעין מראש.
  • יציקת קורות השענה מלוח"דים באמצעות שולחנות מסוג מולטיפרופ.
  • פלטפורמת העמסה RCS לשינוע והכנסת ציוד.

 

 

 

צילום תמונות : צילום חכם