You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

מגדל ארלוזרוב 17 תל אביב, שותפות אשטרום הנדסה ואלקטרה בניה

נתוני פרויקט

מיקום: תל אביב, ישראל

בניין מגורים בן 29 קומות ומחולק לשני אגפים המחוברים באמצעות גשרים. 

דרישות הפרויקט

קירות עם גיאומטריה בחזית משופעת וגובה קומה משתנה.
קרבה לכבישים ומדרכות - מצריך פתרון הגנה לעוברים ושבים מפני נפילת חפצים מהגובה.

לקוח

יזם: חברת נהור מקבוצת דן נדל"ן
חברת אמד פיתוח נדל"ן והשקעות
קבלן מבצע: שותפות אשטרום הנדסה ובנייה ואלקטרה בניה
אדריכל: משה צור אדריכלים ובוני ערים בע"מ

 

 

יתרונות ללקוח

חברת פרי סיפקה פתרונות קלים ויעילים ליישום עבור גיאומטריית החזית המשתנה כמו גם גובה הקומה המשתנה.

פתרונות פרי

מערכת הגנה היקפית העולה בשיפוע עם חזית הבניין המשתנה.
ביצוע המרפסות בחזית המשופעת באמצעות שולחנות מולטיפרופ.
את הקירות המשופעים יצקו בעזרת פלטפורמות עבודה מטפסות מיוחדות.
בחזיתות הפתוחות יושמה מערכת הגנה היקפית אלכסונית, העולה בשיפוע עם חזית הבניין המשתנה. מערכת זו אפשרה עבודה יעילה, בטוחה ומהירה בקומה.