You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

אביב רוטשילד סנטר, אביב ושות'

נתוני פרויקט

מיקום: תל אביב, ישראל

בניין בן 29 קומות המתנשא לגובה של 85 מטר בשכונת כרם ישראל בלב תל אביב.
 

דרישות הפרויקט

ביצוע קל, מהיר ובטוח.
מיקום המבנה בלב תל אביב חייב שימת דגש על בטיחות העובדים באתר כמו גם העוברים ושבים.

לקוח

יזם וקבלן מבצע: חברת אביב ושות' בע"מ.
אדריכל: משה צור אדריכלים
קונסטרוקטור: רמי בלס מהנדסים

פתרונות פרי

בניית החניון בשיטת TOP DOWN בעזרת שולחנות יציקה תלויים. שיטה ייחודית שפותחה לצורך ביצוע קל, מהיר ובטוח ואיפשרה חפירה מתחת לתקרות היצוקות בזמן אשפרת הבטון.
יציקות הגרעין באמצעות תבניות מסוג ואריו VARIO GT 24.
יציקת התקרות עם מערכת סקיידק SKYDECK.
מערכת הגנה היקפית RCS שולבה בחזיתות המבנה הפונות לרחוב.
מערכת שולחנות מסוג מולטיפרופ MULTIPROP שולבה עבור הקורות היורדות בחזיתות.
פלטפורמות עבודה פנימיות וחיצוניות מסוג CB.