You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

מגדל עזריאלי המרובע, תל אביב, אל-הר הנדסה

נתוני פרויקט

מיקום: תל אביב, ישראל

מגדלי עזריאלי, עם הצורה הגיאומטריות המיוחדת שלהם, הינם סמל לתל האביב החדשה.
 

דרישות הפרויקט

לוח זמנים צפוף של ביצוע מחזור קומה בשבוע.
ביצוע עבודות הבניה בזמן שמרכז הקניות שלמטה ממשיך לפעול.

לקוח

קבלן מבצע: אל-הר הנדסה בע"מ

יובל מדינה, יוסי שלב, איציק צייג
מנהל פרויקט, מנהל טכני, מנהל עבודה באתר

עם פרי עברנו חוויה חיובית בבניית גורד שחקים (עד עכשיו). הפתרונות שפותחו עם התמיכה של פרי עבדו מצויין והיו פרקטיים במיוחד עבור שימוש באתרי בנייה.
מהסיבה הזו היינו מסוגלים להשלים בהצלחה את הפרויקט במהירות ובבטיחות.

פתרונות פרי

על מנת לשמור על ביצוע מחזור קומה בשבוע, מהנדסי פרי עבדו בשיתוף פעולה הדוק עם מהנדסי הקבלן המבצע בפיתוח שיטת בנייה מיוחדת. בשיטה זו כל מערכת התבניות הפנימיות טיפסו יחד עם הפלטפורמות הפנימיות. האלמנטים של התבניות לחלק החיצוני של קירות הגרעין עברו מצד לצד לסירוגין.

התקרות נוצקו על גבי מערכת סקיידק. סט אחד מושלם לקומה הכולל סט נוסף של רגלי תמיכה. המערכת מאפשרת פירוק מוקדם כ- 24 שעות לאחר היציקה ובכך הספיק סט אחד בלבד לביצוע קומה בשבוע.

עבור ההיקף נעשה שימוש במערכת הגנה היקפית RCS-P , מערכת בגובה 3 קומות אשר מטפסת על הבניין כמעין קיר מסך המגן על הפועלים ועל המתחם מתחת למבנה שהוקם. בנוסף, הרכבה ללא סיכון של הזכוכית ואלמנטים של חזית האלומיניום הייתה אפשרית עבור הקומות הנמוכות יותר בצמוד לשלבי הקמת השלד.