You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

מגדל מאייר בשדרות רוטשילד תל אביב, א.דורי

נתוני פרויקט

מיקום: תל אביב, ישראל

מגדל מגורים יוקרתי המתנשא לגובה של 150 מטרים בלב השדרה ברוטשילד תל אביב. הבניין כולל 42 קומות ו-147 יחידות דיור יוקרתיות.
בניין מרובע בעל גרעין בטון במרכז המשלב מלבד פירי המעלית והמדרגות גם ארבעה מרחבים מוגנים, עמודי בטון בהיקף ותקרה מקשית משולבת קורת בטון קונסטרוקטיבית היקפית. כמו כן בארבעת פינות הבניין נוצקו מרפסות קונזולית.

דרישות הפרויקט

מציאת פתרונות הלוקחים בחשבון מינימום פעולות עגורן ואילוצי שטח והתארגנות מצומצמים מאד.
מיקום האתר, בלב תל אביב, חייב חשיבה על הגנת הפועלים כמו גם עוברי האורח באזור.

לקוח

קבלן מבצע: א.דורי

יתרונות ללקוח

מציאת פתרונות יעילים לזמן עבודת מנוף נמוכה ולדרישות גבוהות של בטיחות הפועלים באתר ועוברי האורח באזור.
בנוסף לשימוש היעיל של המערכות צוות פרי התאים את התפעול הלוגיסטי לתהליך הבניה באתר כמו גם למגבלת אזור האחסון וההרכבה.

הצהרת מנהל הפרויקט סמיון קוגן על בחירת המערכות והשרות המצוין מחברת פרי.
סמיון קוגן
מנהל הפרויקט

" בניית גורד שחקים בליבה של תל אביב הציב בפנינו מספר אתגרים: אזור בניה מוגבל, חשיבה על עוברים ושבים ועל אתגרים לוגיסטיים.
כתוצאה מכך בחירת המערכות והשרות שקיבלנו מחברת פרי הבטיחו את הצלחת הפרויקט והשלמתו. יחידות ואריו הורכבו מראש והובלו בזמן לפי צורכי הפרויקט ומערכת ההגנה ההיקפית RCS העניקה רמה גבוהה מאד של בטיחות לעובדי האתר ולעוברים ושבים בסביבה."

פתרונות פרי

תבניות מסוג VARIO על גבי 4 פלטפורמות פנימיות מטפסות אוטומטית ACS-P ו-6 פלטפורמות פנימיות מטפסות באמצעות עגורן.
התבניות החיצוניות שונעו באמצעות עגורן בין שני מחזורי יציקה.
קירות החלוקה בגרעין נוצקו בשלב שני ע"י תבניות דומינו תלויות.

מערכת הגנה היקפית RCS-P סיפקה הגנה לפועלים שעבדו על התקרות ועל הקורות בהיקף.
תקרת הקומה נוצקה על גבי מערכת SKYDECK . שינוע סקיידק מקומה לקומה נעשה ע"י פלטפורמות העמסה ממערכת RCS.

ארבעת המרפסות הקונזוליות בפינות הקומה נוצקו על גבי 8 מערכת שולחנות VARIODECK-MULIPROP.
המערכת אפשרה לעבוד בקומה עם מינימום פעולות עגורן, ובאילוצי שטח והתארגנות מצומצמים מאוד.