You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

מגדל ספיר רמת גן, נסבר

נתוני פרויקט

מיקום: רמת גן, ישראל

מגדל אליפטי בן 27 קומות ו-5 קומות חניון עם גאומטריית גרעין מורכבת.
גרעין בטון מרכזי, חזיתות פתוחות עם עמודים בהיקף, תקרה שטוחה דרוכה.

דרישות הפרויקט

עבודה בטוחה ויציקת תקרות גרעין ללא צורך לטפס מראש עם הגרעין.
ביצוע של 3 קומות בחודש עם מינימום הנפות מנוף.
 

לקוח

יזמים: קבוצת תדהר, חברת רוגובין וחברת אביב
קבלן מבצע: נסבר בע"מ

יתרונות ללקוח

תכנון ביצוע מפורט בשיתוף פעולה טרם תחילת העבודה באתר.
שירות טכני ולוגיסטי בשלבי הפרויקט השונים. 
אספקת ציוד לאתר just in time. 

פתרונות פרי

מערכת הגנה היקפית מסוג RCS-P הכוללת משטח תחתון לביצוע דריכת כבלים בתקרה.
מערכת מתלים מסוג RCS-I עבור תלייה וטיפוס תבניות פנימיות בגרעין. המערכת מאפשרת יציקת תקרות הגרעין כאשר התבניות תלויות מעל מפלס יציקת התקרה, כל זאת מבלי לטפס מראש עם הגרעין.
תבנית סקיידק מודולרית לתקרה, הקמה בטוחה ומהירה.