You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

מגדלי שרונה תל אביב, דניה סיבוס

נתוני פרויקט

מיקום: תל אביב, ישראל

3 מגדלי יוקרה בני 31 קומות כל אחד בסיטי החדש של תל אביב. המתחם כולל 4 קומות מסחר ו-4 קומות חניון.
 

דרישות הפרויקט

עבור החניונים היתה דרישה למערכת מודולרית מהירה עם גמר בטו חשוף.
הפרוייקט כלל מגוון רב של תקרות בגבהים ועוביים שונים.
בקשה לתכנון מחזורי יציקה בגרעין עם מינימום הורדה של תבניות למטה.

לקוח

יזם: גינדי החזקות
קבלן מבצע: דניה סיבוס בע"מ
קונסטרוקטור: ישראל דוד מהנדסים
תכנון: קיקה ברא"ז אדריכלים

יתרונות ללקוח

מציאת פתרונות כלכליים ויעילים עבור מגוון דרישות.

פתרונות פרי

מערכת ואריו (VARIO) ליציקת קירות הגרעין בגובה 3.3 מ' בשני מחזורי יציקה. תבניות פנים פירים מלאות , תבניות חוץ ומסדרון עוברות מצד לצד.
מערכת מודולארית דומינו (DOMINO) ליציקת ליציקת השלמות בקירות הגרעינים והקירות הפנימיים.
פלטפורמות עבודה פנימיות מסוג SP התלויות ע"ג קירות הבטון, עבור הפירים.
מערכת S.B Light לתמיכת תבנית ביציקה חד צדדית.
שולחנות לביצוע מרפסות מסוג M.P: שולחנות המקבלים קורה טרומית היקפית, תקרת מרפסת בעובי 20 ס"מ.
שילוב רגלי מולטיפרופ (MULTIPROP) עבור מגוון רב של תקרות בגבהים ועוביים שונים.
סקיידק (SKYDECK) לחניונים.