You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

מגדלי הצעירים, דניה סיבוס

נתוני פרויקט

מיקום: תל אביב, ישראל

זוג מגדלי מגורים מעוגלים, מגדל צפוני בן 40 קומות ומגדל דרומי בן 46 קומות המחוברים ביניהם בגשר ייחודי.
ממוקמים בסביבת עבודה צפופה ומאתגרת מאד.

דרישות הפרויקט

  • לאור סביבת עבודה צפופה ומאתגרת מאד יש צורך ליישם שימוש במערכות המאפשרות טיפוס בבנייה ללא צורך בהורדת ציוד כלשהו למטה.
  • פתרון תהליך הביצוע של מרחבים מוגנים אשר מגדילים את כמות יציקות הבטון הורטיקליות ומכניסים את עבודת הברזל הורטיקלי לנתיב הקריטי של הביצוע.
  • הגדלת בטיחות העבודה בקצוות המבנה הפתוחים.

לקוח

קבלן מבצע: דניה סיבוס בע"מ

יתרונות ללקוח

חברת פרי סיפקה פתרון שיטת ביצוע השלד הכולל תכנון הנדסי מפורט, ליווי טכני באתר והספקת המערכות השונות בתזמון הנדרש לתהליך הביצוע.

פתרונות פרי

  • גרעין מטפס מראש באמצעות מערכת תבניות ואריו על גבי פלטפורמות עבודה מטפסות CB240 ו-S.P-R - הנפת התבנית יחד עם הפלטפורמה בפעולת עגורן אחת.
  • ביצוע הממ"דים באמצעות מערכת תלייה מיוחדת RCS-I המטפסת אוטומטית מקומה לקומה ללא צורך בהוצאת התבניות הפנימיות ומתן אפשרות לביצוע הברזל הורטיקלי וחיבור האביזרים מיד לאחר התקשרות התקרה.
  • מערכת הגנה היקפית RSC-P המתפקדת כקיר מסך על חזית הבניין, מאפשרת לפועלים עבודה בטוחה ומסייעת בהגדלת פריון העבודה.

 

 

 

צילום תמונות: צילום חכם