You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

גשר פרגולה בפרויקט קשת מודיעין, בביצוע חברת מנרב הנדסה

נתוני פרויקט

מיקום: מודיעין, ישראל

קטע גשר באורך 120 מ' הנבנה עבור רכבת ישראל מעל כביש פעיל, לצורך חיבור תחנת מודיעין למבילת הרכבת לירושלים.

דרישות הפרויקט

אספקת פתרון ליציקת הגשר תוך המשך זרימת תנועת כלי הרכב מתחתיו.

לקוח

קבלן מבצע: מנרב הנדסה ובניין בע"מ

יתרונות ללקוח

  • הרכבת שולחנות באתר מראש והתקנתם על הקורות הטרומיות במבצע לילי תוך סגירת הכביש.
  • שימוש חוזר בשולחנות לשני מחזורי היציקה.
  • ביצוע יציקת הגשר תוך המשך מעבר כלי רכב באופן רציף.

פתרונות פרי

התקנת שולחנות מסוג ואריוקיט ותלייתם על הקורות הטרומיות של גשר הפרגולה.